Algemene Voorwaarden Mugjes

Artikel 1. Algemeen
1.1 De volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten.
1.2 Nederlands recht is van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, bestellingen, aanbiedingen, rechten en verplichtingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden.

Artikel 2. Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.
2.2 Alle prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten, tenzij expliciet anders vermeld.
2.3 Alle prijzen zoals die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 3. Bestelling
3.1 Na het plaatsen van je bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail. Hierin staat een overzicht van de bestelling met de totale kosten, inclusief de eventuele verzendkosten.
3.2 Mugjes doet haar best om de website zo up-to-date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat het artikel (tijdelijk) niet meer leverbaar is. In dit geval neemt Mugjes zo snel mogelijk contact met je op.

Artikel 4. Betaling
4.1 Elke bestelling wordt pas geleverd na ontvangst van betaling.
4.2 Betalingen kunnen gedaan worden via een overschrijving, PayPal of iDeal.

Artikel 5. Verzendkosten
5.1 De verzending van je bestelling geschiedt via PostNL.
5.2 Mugjes rekent een vast bedrag aan verzendkosten, zo weet je direct waar je aan toe bent. Je bestelling wordt afhankelijk van de grootte in een envelop of pakket verzonden; voor het verzenden van 1 of 2 boeken brengen we 2,50 € in rekening. Voor het verzenden van 3 of meer boeken 6,75 € (dit ivm pakketpost).
5.3 Voor verzendingen van 25 of meer boeken en verzending naar het buitenland, informeren we je graag per e-mail over de verzendkosten.

Artikel 6. Levering
6.1 Op de website staat vermeld wanneer het boek Mugjes leverbaar is.
6.2 Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling wordt de bestelling aangeboden voor verzending bij PostNL, mits het boek leverbaar is. Als het boek niet leverbaar is, wordt dat duidelijk vermeld op de website. Wij trachten altijd het boek op dezelfde dag dat we de betaling ontvangen, aan te bieden voor verzending bij PostNL.
6.3 Levering door PostNL geschiedt normaal gesproken binnen 2 werkdagen, wanneer het afleveradres in Nederland is.
6.3 Mocht het echter in een bepaald geval niet lukken de bestelling binnen bovenstaande termijnen aan te bieden bij PostNL, dan neemt Mugjes contact met je op.
6.4 Mugjes is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging veroorzaakt door PostNL noch voor overschrijding van de aangegeven levertijden.

Artikel 7. Retourneren
7.1 Mugjes doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het artikel onverhoopt niet aan je verwachtingen voldoen, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst van het product contact met Mugjes op. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk proberen op te lossen. Wanneer is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Mugjes de keuze het product retour te nemen en het te vervangen door een nieuw product of de factuurwaarde van het product binnen 3 dagen terug te storten op je bankrekening.
7.2 De kosten van het retourzenden zijn voor rekening van koper.
7.3 Indien je een verkeerde bestelling hebt ontvangen draagt Mugjes uiteraard zorg voor verzending van de juiste artikelen en vergoedt de gemaakte verzendkosten van de onjuist uitgeleverde bestelling.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Mugjes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die genomen worden die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.
8.2 Mugjes is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten als wel voor onjuiste of onvolledige informatie die onverhoopt in deze site of in het boek zitten.
8.3 Kleuren kunnen afwijken als gevolg van beeldschermkwaliteit. Hiervoor is Mugjes niet verantwoordelijk.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mugjes in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Mugjes gehouden is tot enige schadevergoeding.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Mugjes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrecht
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Mugjes.

Artikel 11. Privacy verklaring
Voor het afrekenen en verzenden van je bestelling heeft Mugjes een aantal persoonlijke gegevens nodig. Hiermee gaat Mugjes zorgvuldig om. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door Mugjes en zullen nooit ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve voor de noodzakelijke betaling en verzending.

Artikel 12 Klachten en vragen
Mugjes streeft naar tevreden klanten. Mocht je ondanks onze inspanning en zorg klachten hebben over onze geleverde producten, dan horen wij dit graag. Mail je vraag of klacht naar info@mugjes.nl. Wij streven ernaar om binnen 48 uur contact met je op te nemen.

Haarlem, juli 2018, Mugjes

Acceptatie van de algemene voorwaarden
Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.