Leuke Haarlemse kinderactiviteiten in de voorjaarsvakantie
18 February 2018

Tekst en foto's: Nicoline van Slingelandt

 

Het jaar 2018 is amper begonnen of de voorjaarsvakantie staat alweer voor de deur, man wat vliegt de tijd! Als je thuis bent deze vakantie, dan is het wel fijn om alvast wat leuke uitjes op de plank te hebben voor je Mugjes. Wij helpen je met een handig overzicht van dag tot dag met tips die vooral geschikt zijn voor peuters en kleuters.

 

Zaterdag 24 - Dieren kijken en spelen
Als de voorjaarsvakantie begint met een beetje mooi weer, dan is het tijd om je laarzen aan te trekken. Op Informatieboerderij Zorgvrij is áltijd van alles te doen, maar in deze periode worden er ook nog eens lammetjes geboren. Ga dus vooral langs en kijk of je al een glimp van ze kunt opvangen (en anders ga je op pad in het nieuwe ‘Toverbos’ - voor 1 euro en geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar - en hoor je bepaalde dieren ineens praten).
Adres: Genieweg 50, Velsen-Zuid
Openingstijden: di t/m zo 10:00 - 17:00 uur
Kosten: gratis toegang, kleine bijdrage voor speurtochten en knutselen

 

Zondag 25 - Naar kleuterkomedie ‘Eet je bord leeg’
De Toneelmakerij brengt een komedie met druilerige doperwtjes, slijmerige slablaadjes, sponzige spruiten en spaghetti om van te spugen. Een heerlijk hapje voor fijnproevers vanaf 4 jaar. Bonus: deze voorstelling is ‘language no problem’, dus ook geschikt voor niet-Nederlandstalige kinderen.
Adres: Lange Begijnestraat 9, Haarlem
Datum en tijd: 25 februari 2018, 15:00 uur
Kosten: jeugd EUR 12,00 en volwassenen EUR 14,00

 

Maandag 26 - Konijnenkoekjes bakken
Met kleintjes is de kinderboerderij altijd een goed idee, en vooral ’t Molentje aan de rand van het Groenendaalse bos! Op deze maandag kun je met kinderen koekjes komen bakken voor konijnen en cavia’s. De koekjes zijn te koop voor 2 euro per zakje en de opbrengst gaat naar de aanleg van een educatieve weertuin in deze leuke kinderboerderij.
Adres: Burgemeester van Rapperdlaan 1, Heemstede
Datum en tijd: 26 februari 2018, 11:00 - 15:00 uur
Kosten: EUR 2,00 per zakje koekjes

 

Dinsdag 27 - Taartrovers Filmfestival in het EYE
Leuk, naar het EYE filmmuseum! Met de trein naar Amsterdam en het pontje naar de overkant van het IJ en dan begint het eigenlijk pas. Onder begeleiding van De Taartrovers mogen kinderen vanaf 2 jaar filmpjes bekijken, spelen in de ‘speeltuin van de verbeelding’ en zelf mooie dingen maken.
Adres: IJpromenade 1, Amsterdam
Datum en tijd: 26 februari t/m 4 maart van 10:30 - 17:00 uur
Kosten: EUR 9,00 per kaartje (de speeltuin is gratis als je een filmkaartje hebt)

 

Woensdag 28 - Monsterdieren in het Teylers Museum
In dit mooie oude museum is een nieuwe familietentoonstelling, die gaat over draken, reuzeninktvissen en andere monsterdieren… zijn ze echt of niet? Ga kijken met je stoere kleuters! Kinderen vanaf 8 jaar kunnen op deze dag naar een college van Jan-Paul Schutten (van: ‘Het raadsel van alles wat leeft’), op andere dagen zijn er workshops voor kinderen vanaf 4 jaar. Zie het hele overzicht hieronder.
Openingstijden: di t/m vrij 10:00 - 17:00, za & zo 11:00 - 17:00 uur
Kosten: EUR 13,50 voor volwassenen, kinderen t/m 5 jaar gratis, kinderen vanaf 6 jaar EUR 2,00

 

Donderdag 1 - Naar tuincentrum Oosteinde
De lente komt eraan, hoog tijd voor wat nieuwe planten! Bij Oosteinde kunnen kinderen zich uitleven in het speeltuintje met schommels en trampoline, er is een kinderboerderij en je kunt er ook wat eten of drinken. En als je er toch bent, kun je net zo goed wat zaadjes meenemen voor een moestuintje, dat vinden alle mugjes leuk!
Adres: Schipholweg 1088, Vijfhuizen
Openingstijden: ma t/m vrij 09:00 - 18:00 uur en za 08:30 - 17:00 uur

 

Vrijdag 2 - Zwemmen
Zien jouw Mugjes een piratenrun in het zwembad wel zitten? Of munten opduiken? Dan moet je naar Sportplaza Groenendaal, waar je de hele week terecht kunt voor recreatief zwemmen en spelletjes in het water.
Adres: Sportparklaan 16, Heemstede
Datum en tijd: 24 februari t/m 4 maart van 13:00 - 17:00 uur
Kosten: EUR 6,75 kindervakantie arrangement (zwemmen, tosti, piratenrun & slush puppy), volwassenen los bad EUR 5,10

 

Zaterdag 3 - Spelen bij Natuur Speeleiland
Het seizoen bij het Natuur Speeleiland (naast het Veerkwartier) gaat weer van start! Dat betekent voor mugjes vanaf 4 jaar: rennen, bouwen, klimmen, sjouwen en lekker moe weer naar huis. Dit jaar zijn er ook een paar nieuwe items in de natuurspeeltuin, o.a. een modderkeuken, blotevoetenpad, een mega-grote tractorband en een natuurhuisje voor de kriebelbeestjes. Mugjes schreef eerder al uitgebreid over deze toplocatie, kijk maar.
Adres: A. Hofmanweg 62A, Haarlem
Datum en tijd: 24 februari t/m 4 maart van 10:00 - 17:00 uur
Kosten: kinderen van 0-3 jaar EUR 1,00, kinderen van 4-12 jaar EUR 7,50 (incl. appel en limonade), ouders/verzorgers gratis, alleen pinnen

 

Zondag 4 - Schaatsen
Op de zondagmiddag is er familieschaatsen bij IJsbaan Haarlem. Op het middenterrein kun je tussen 13:30 en 14:30 uur meedoen met gratis behendigheidsspelletjes zoals ijshockey, puck sjoelen of estafette op de schaats. Je kunt je melden bij de instructeurs van Kras Sport (met een geel hesje aan).
Adres: IJsbaanlaan 2, Haarlem
Datum en tijd: iedere zondag, 13:30 - 14:30 uur
Kosten: losse entree jeugd EUR 4,30, losse entree volwassenen EUR 6,60, schaatshuur EUR 6,00

 

Geen zin om de deur uit te gaan? Dan ga je toch thuis puzzelen, een broodje bakken, torens bouwen met Lego of Kapla, slijm maken of samen met je kind de kindertekeningen uitzoeken en ophangen?

 

Hou onze Facebook en Instagram in de gaten voor nog veel meer dagelijkse tips!

 

Fijne vakantie!

 

=== ENGLISH ===

 

Fun things to do with kids in Haarlem during the spring holiday

 

The year 2018 has barely begun or spring break is already around the corner… time flies! When you’re at home during this holiday, it’s nice to keep some activities in reserve for your Mugjes. We provide you with a day to day overview of tips that are particularly suitable for toddlers and preschoolers.

 

Saturday 24 - Watching the animals and playing outside
If the spring break starts off with nice weather, it’s time to put on your boots. At Informatieboerderij Zorgvrij you can always find something to do, but this time of year little lambs are also being born. So just stop by and see if you can catch a glimpse of them (otherwise head off to the new ‘Toverbos’ - for 1 euro and suitable for all kids aged 3 and older - and listen to talking animals).
Address: Genieweg 50, Velsen-Zuid
Opening hours: Tue - Sun 10:00 - 17:00
Costs: free admission, small contribution for treasure hunts and crafts

 

Sunday 25 - Comedy for preschoolers: ‘Eet je bord leeg’ ('Finish your plate')
The Toneelmakerij performs a comedy with drizzly peas, slimy lettuce leaves, spongy sprouts and spaghetti that will make you sick. A delicious snack for gourmets of 4 years and older. Bonus: this performance is ‘language no problem’, so also suitable for non-Dutch speaking children and their parents.
Address: Lange Begijnestraat 9, Haarlem
Date and time: 25 February 2018, 15:00
Costs: youth EUR 12.00 and adults EUR 14.00

 

Monday 26 - Bake rabbit cookies
The petting zoo is always a good idea with little ones, especially ’t Molentje on the edge of the Groenendaal forest! On this Monday your kids can bake cookies for rabbits and guinea pigs. The cookies cost 2 euros per bag and the proceeds go to the construction of an educational garden in this nice petting zoo.
Address: Burgemeester van Rapperdlaan 1, Heemstede
Date and time: 26 February 2018, 11:00 - 15:00
Costs: EUR 2.00 per bag of cookies

 

Tuesday 27 - Taartrovers Film festival in the EYE
Cool, let’s go to the EYE film museum! Take the train to Amsterdam and hop on the ferry to the other side of the IJ and then… the fun starts. Under the guidance of ‘De Taartrovers’ children aged 2 and up can watch movies, play in the ‘playground of imagination’ and make their own arty things.
Address: IJpromenade 1, Amsterdam
Date and time: 26 February to 4 March from 10:30 to 17:00
Costs: EUR 9.00 per ticket (the playground is free if you have a movie ticket)

 

Wednesday 28 - Monster animals in Teylers Museum
This beautiful old museum has a new family exhibition about dragons, giant squids and other monster animals… are they real or aren’t they? Go and have a look with tough preschoolers! Children aged 4 and older can attend several workshops during the week. See the entire overview below.
Opening hours: Tue - Fri 10 am - 5 pm, Sat & Sun 11 am - 5 pm
Costs: EUR 13.50 for adults, children up to 5 years free, children 6 years and older EUR 2.00

 

Thursday 1 - To garden center Oosteinde
Spring is coming, time for some new plants! At Oosteinde kids can enjoy themselves in the playground with swings and a trampoline, there is a petting zoo and you can also have a drink or a piece of cake. And while you’re there, you might as well take some seeds home for a vegetable garden, all children love that!
Address: Schipholweg 1088, Vijfhuizen
Opening hours: Mon to Fri 9 am - 6 pm and Sat 8.30 am - 5 pm

 

Friday 2 - Swimming
Do your Mugjes like the idea of a pirate run in the swimming pool? Or diving for coins? Then check out Sportplaza Groenendaal, where you can go all week for recreational swimming and games in the water.
Address: Sportparklaan 16, Heemstede
Date and time: 24 February to 4 March from 13:00 - 17:00
Costs: EUR 6.75 children's holiday package (swimming, sandwich, pirate run & slush puppy), adults single entry EUR 5.10

 

Saturday 3 - Play at Natuur Speeleiland
The season at Natuur Speeleiland (next to the Veerkwartier) starts again! For tough cookies (or ‘ruige rakkers’ as they call them) aged 4 and older this means: running, building, climbing, lugging and getting both tired and dirty. This year there are a few new items in this natural playground, including a mud kitchen, barefoot path, an XL tractor tire and a house for creepers and crawlers.
Address: A. Hofmanweg 62A, Haarlem
Date and time: 24 February to 4 March from 10 am to 5 pm
Costs: children from 0-3 years EUR 1.00, children from 4-12 years EUR 7.50 (including an apple and lemonade), parents / guardians free, PIN only

 

Sunday 4 - Ice skating
On Sunday afternoons you can go to IJsbaan Haarlem for family skating. In the middle ground there are free games such as ice hockey, shuffle puck or relay on the skate. Little ones can skate behind (or sit on) the gliding seals. To participate, just go to one of Kras Sport’s instructors (with the yellow vests on).
Address: IJsbaanlaan 2, Haarlem
Date and time: every Sunday, 13:30 - 14:30
Costs: single entrance youth EUR 4.30, single entrance adults EUR 6.60, skate rental EUR 6.00

 

Don’t feel like leaving the house? Just make a puzzle, bake some bread, build towers from Lego or Kapla, make slime or go through your kids’ drawings with them.

 

Keep an eye on our Facebook and Instagram for many more daily tips!

 

Enjoy your holiday!