Haarlems Paasweekend met kinderen
23 March 2018

(for English: scroll down)

 

Tekst en foto's: Nicoline van Slingelandt-Asselbergs en Moon/Saris (2 Turven Hoog)

 

In en rond Haarlem kun je met je mugjes genoeg leuke dingen doen tijdens Pasen. Om het je makkelijk te maken, hebben wij de leukste kinderactiviteiten in de regio op een rij gezet voor je:

 

Palmpasen Floragaarde
Speeltuin Floragaarde trapt de activiteiten af met het traditionele Palmpaasstokken maken op 25 maart.
Adres: Van Oosten de Bruijnstraat 62, Haarlem
Datum: zondag 25 maart
Tijd: 10:00 uur voor kinderen van 4 t/m 6 jaar (en oudere broers/zussen) en 13:00 uur voor kinderen van 7 t/m 11 jaar
Ouders graag aanwezig ivm knutselen en optocht
Kosten: €4,- (niet leden) en €2,50 (leden)
Aanmelden: via info@speeltuinfloragaarde.nl

 

 

Paaseieren verven en zoeken in speeltuin Jeugdland
Woensdag 28 maart kun je al paaseieren komen verven en natuurlijk komt de Paashaas op Eerste Paasdag ook langs en hij neemt heel veel eitjes mee! Help je mee zoeken?
Adres: Theemsplein 22, Haarlem
Datum: woensdag 28 maart (paaseieren verven) zondag 1 april (paaseieren zoeken)
Tijd: woensdag vanaf 15:00 uur, zondag vanaf 10:00 uur
Kosten: paaseieren verven €1 voor leden, €2 voor niet-leden (paaseieren zoeken gratis)

 

Pasen bij Pathé
Kinderen kunnen geschminkt worden, vooraf of na de film, en er zullen leuke (knutsel)activiteiten zijn. Er is een speurtocht en er worden kinderfilms vertoond, waaronder natuurlijk het toepasselijke Pieter Konijn.
Adres: Zijlvest 41-43, Haarlem
Datum: zaterdag 31 maart
Tijd: 12:00-17:00 uur (Pieter Konijn is om 13:30 uur)
Kosten: €5,- kind t/m 11 jaar, €10,75 volwassenen
Website: pathe.nl/bioscoop/haarlem

 

 

Paasfeest De Ettingen
Lammetjes knuffelen, eieren zoeken en nog veel meer op de boerderij.
Een gezellig paasfeest voor de jongere kinderen t/m 6 jaar. De kinderen krijgen een paasmandje en dan gaan ze eieren zoeken over de hele boerderij waarbij de kinderen uiteraard ook even alle dieren kunnen bekijken en knuffelen. Paasknutsel, onbeperkt limonade, pony's borstelen en rondje ponyrijden. Skelters en trampoline.
Adres: Oude Notweg 1, Haarlemmerliede
Datum: maandag 2 april
Tijd: 11:00-14:00 uur
Kosten: €10 per deelnemer (gratis voor ouders/begeleiders)
Aanmelden: via Claudia@ettingen.nl
Website: facebook.com/ettingen

 

Speciaal paasfeest bij Natuur Speeleiland
Het is feest! Het Natuur Speeleiland bestaat op 1 april namelijk precies een jaar en dat moet gevierd worden. De paashaas komt eieren verstoppen, er is een verrassing voor de kinderen die de gouden eieren vinden, mugjes kunnen een houten munt beschilderen en je kan voor €3,25 een knapzakje bestellen met lekkers (geldt alleen voor 1 april, niet voor 2 april). Het ravotten hier kun je op beide dagen combineren met een brunch of lunch bij de buren: Het Veerkwartier. Met een beetje mazzel mogen kinderen daar ook nog zelf broodjes bakken boven een vuurtje.
Adres: A. Hofmanweg 62A, Haarlem
Datum: zondag 1 april en maandag 2 april
Tijd: eieren zoeken van 10:30-12:30 uur
Website: facebook.com/speeleilandhaarlem
Knapzakje bestellen: stuur voor vrijdag 30 maart een berichtje naar spelen@natuurspeeleilandhaarlem.nl
Reserveren Het Veerkwartier: mail naar reserveer@hetveerkwartier.nl

 

 

Buitenplaats Plantage
Als je ergens kunt onthaasten, is het hier wel. Op 1e en 2e Paasdag is er een brunchbuffet én zijn er voor kinderen een paashaas, bioscoopje en tekenactiviteiten in de achterkas!
Leeftijd: alle leeftijden
Adres: Vogelenzangseweg 49B, Vogelenzang
Datum: zondag 1 en maandag 2 april
Tijd: brunch 12:15 - 15:15 uur
Kosten: Brunch €42,50 volwassenen, €22,50 kinderen t/m 11 jaar

 

Gestrand paasontbijt
De perfecte plek om een ontbijt te combineren met een speeltuin is Gestrand. De mugjes kunnen hun energie kwijt, terwijl jij alvast geniet van een voorproefje op het strandseizoen 2018.
Leeftijd: alle leeftijden (maar de speeltuin is buiten/beneden en het restaurant is boven, dus je als je kleintjes hebt sta je misschien meer buiten dan binnen…)
Adres: Zeeweg 60, Overveen
Datum: zondag 1 en maandag 2 april
Tijd: 09:00 - 11:00 uur
Kosten: Volwassenen €17,50, kinderen (tot 12 jaar) €7,50 (aanmelden via gestrand@campingdelakens.nl)

 

2 Turven Hoog festival
Al jaren hét theaterfestival voor de kleinsten, de allerkleinsten… voor iedereen eigenlijk. In de foyer van de Philharmonie is een kunstspeeltuin, waar kinderen naar hartelust kunnen spelen met betoverende installaties.
Leeftijd: vanaf 1 jaar
Adres: Philharmonie en Toneelschuur Haarlem, Lange Begijnestraat 11 en 9, Haarlem
Datum: maandag 2 april
Tijd: vanaf 10:00 uur
Kosten: de voorstellingen hebben verschillende prijzen, bekijk het programma en reserveer kaarten online.

 

 

Paaseitjes zoeken bij een echte ruïne
Aagje de Vertelster geeft drie rondleidingen met het verhaal over de Paashaas, daarna zijn er paaseitjes in de tuin van het kasteel.
Adres: Velserenderlaan 2, Santpoort-Zuid
Datum: maandag 2 april
Tijd: 11.30-12.30, 13.00-14.00 en 14.30-15.30 uur
Kosten: €5,- inclusief entree (kinderen van 0 tot 3 jaar gratis)
Reserveren: via www.hoenu.nl regio Haarlem

 

 

Paasontbijt en lunch bij Brasserie Beeckestijn
Eerst een rondje door de mooie tuin en daarna lekker eten. De kinderen mogen paaseieren zoeken en kunnen zich laten schminken.
Adres: Rijksweg 130, Velsen-Zuid
Datum: zondag 1 april (ontbijt en lunch) en maandag 2 april (ontbijt)
Tijd: ontbijt 09:30-12:00 uur, lunch 13:00-16:00 uur
Aanmelden: reserveren 0255-760002

 

Eitjes tikken en paasknutselen bij Frisk
Beide Paasdagen serveren ze bij Frisk in de mooie oude Droste fabriek (bijna) alle variaties op ei. En lekker dat je daar zit, zeker als de kinderen ook nog kunnen knutselen.
Datum: Zondag 1 en maandag 2 april
Tijd: vanaf 10:00 uur, knutselen tussen 12:00-16:00 uur
Adres: Max Euweplein 1, Haarlem
Website: friskaanhetspaarne.nl
Reserveren: 023–737 08 04

 

 

Thijsse’s Hof
In deze Bloemendaalse tuin leer je alles over voorjaarsbloeiers. Voor kinderen is er een speurtocht door de tuin en scholieren geven workshops aan kleuters waarbij ze bloembolletjes planten en feestelijk verpakken voor thuis.
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Adres: Mollaan 2, Bloemendaal
Datum: maandag 2 april
Tijd: 11:00 - 16:00 uur
Kosten: gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd

 

===

 

Easter weekend with kids in Haarlem

 

Text and photos: Nicoline van Slingelandt-Asselbergs, Eva Cameron-Bakker (Ruin) en Moon Saris (2 Turven Hoog)

 

Plenty of fun stuff to do with the kids during Easter in and around Haarlem. To make it easier for you, we've compiled a list of fun kids activities in the region:

 

Palm Sunday Floragaarde
Playground Floragaarde kicks off with the traditional making of Palm Sunday sticks on March 25th.
Address: Van Oosten de Bruijnstraat 62, Haarlem
Date: Sunday March 25th
Time: 10:00 for children aged 4 to 6 (and older brothers and sisters) and 13:00 for children aged 7 to 11.
Parents have to be present due to the crafting activities and a parade.
Costs: €4,- (non members) and €2,50 (members)
Sign up: mail at info@speeltuinfloragaarde.nl

 

Paint and search easter eggs at playground Jeugdland
On Wednesday March 28th you can come and paint easter eggs and of course the easter bunny will also stop by at Easter Sunday. He'll bring a lot of eggs! Will you join the hunt?
Address: Theemsplein 22, Haarlem
Date: Wednesday March 28th (painting eggs) Sunday April 1st (easter egg hunt)
Time: Wednesday from 15:00, Sunday from 10:00
Costs: painting eggs €1 for members, €2 for non members (easter egg hunt free)

 

Easter at Pathé

Children can have their faces painted before or after the movie and there will be some fun kids crafts. There is a scavenger hunt and kids movies, obviously including Peter Rabbit (Pieter Konijn).
Address: Zijlvest 41-43, Haarlem
Date: Saturday March 31st
Time: 12:00-17:00 (Pieter Konijn starts at 13:30)
Costs: €5,- children up to 11, €10,75 adults
Website: pathe.nl/bioscoop/haarlem

 

Easter at De Ettingen
Cuddling with lambs, easter egg hunt and many more activities at the farm.
A 'gezellige' Easter for the younger kids up to 6 years old. The children will receive an Easter basket and then they'll do an egg hunt across the farm with of course some breaks for looking at and cuddling the animals. Easter crafts, unlimited lemonade, brushing the horses and pony rides. Go-carts and a trampoline.
Address: Oude Notweg 1, Haarlemmerliede
Date: Monday April 2nd
Time: 11:00-14:00
Costs: €10 per participant (free for parents/supervisors)
Sign up: mail at Claudia@ettingen.nl

 

Special Easter party at Natuur Speeleiland
Time to celebrate! It's Natuur Speeleiland's first birthday on April 1st, which calls for a celebration. The easter bunny will be there to hide eggs, there is a surprise for the children who find the golden eggs, mugjes can paint a wooden coin and for €3,25 you can order a knapsack full of sweets (only on April 1st, not on April 2nd). Combine playing at this natural island with a brunch or lunch at the neighbors: Het Veerkwartier. With any luck, kids can bake their own breads above the wood fire.
Address: A. Hofmanweg 62A, Haarlem
Date: Sunday April 1st and Monday April 2nd
Time: egg hunt 10:30-12:30
Website: facebook.com/speeleilandhaarlem
Order a knapsack: send a message to spelen@natuurspeeleilandhaarlem.nl before Friday March 30th.

Reservation Het Veerkwartier: mail at reserveer@hetveerkwartier.nl

 

Buitenplaats Plantage
If there was ever somewhere to relax, it's here. There is a brunch buffet on Easter Sunday and Monday and for the kids there a an easter bunny, a movie theatre and drawing activities in the greenhouse at the back!
Age: all ages
Address: Vogelenzangseweg 49B, Vogelenzang
Date: Sunday April 1st and Monday April 2nd
Time: brunch 12:15 - 15:15
Costs: Brunch €42,50 adults, €22,50 children up to 11

 

Gestrand Easter breakfast
Gestrand is the perfect place to combine breakfast with a playground. Mugjes can blow off steam, while you enjoy a preview of the 2018 beach season.
Age: all ages (although the playground is outside/downstairs and the restaurant is upstairs, so with little ones you could be spending more time outside than in...)
Address: Zeeweg 60, Overveen
Date: Sunday April 1st and Monday April 2nd
Time: 09:00 - 11:00
Costs: Adults €17,50, children up to 12 years old €7,50
Reservation: mail at gestrand@campingdelakens.nl

 

2 Turven Hoog festival
The international theatre festival for the youngest children... for everyone actually.
Very suitable for non-Dutch speaking families. The Philharmonie hosts an art playground in their foyer, where kids can play with enchanting art installations.
Age: 1 year and older
Address: Philharmonie and Toneelschuur Haarlem, Lange Begijnestraat 11 and 9, Haarlem
Date: Monday April 2nd
Time: from 10:00
Costs: prices vary, look at the program and make your reservations online

 

Egg hunt at a real ruin
Aagje, the narrator, will take children on a tour (three times a day) around Brederode Castle and tell all about the easter bunny. Afterwards, there are easter eggs in the castle's garden.
Age: all ages
Address: Velserenderlaan 2, Santpoort-Zuid
Date: Monday April 2nd
Time: 11.30-12.30, 13.00-14.00 and 14.30-15.30
Costs: €5,- including entry fee (children aged 0-3 free)
Website: ruinevanbrederode.nl

 

Easter breakfast and lunch at Brasserie Beeckestijn
Stroll through the beautiful garden first and enjoy a nice breakfast or lunch afterwards. Children can go egg hunting and have their faces painted. The brasserie has a lovely play corner.
Address: Rijksweg 130, Velsen-Zuid
Date: Sunday April 1st (breakfast and lunch) and Monday April 2nd (breakfast)
Time: breakfast 09:30-12:00, lunch 13:00-16:00
Reservations: 0255-760002

 

'Eitjes tikken' and easter crafts at Frisk
Both Easter days Frisk serves (almost) all variations on egg recipes at the old Droste (chocolate) factory. You will probably have a hard time leaving, especially when the kids are busy doing crafts.
Date: Sunday April 1st and Monday April 2nd
Time: from 10:00, crafts between 12:00-16:00
Address: Max Euweplein 1, Haarlem
Website: friskaanhetspaarne.nl
Reservations: 023–737 08 04

 

Thijsse’s Hof
You'll learn all about spring flowers in this garden in Bloemendaal. There's a scavenger hunt for children and school kids give workshops to toddlers, teaching them how to plant flower bulbs and wrap them nicely to take home.
Age: 4 years and older
Address: Mollaan 2, Bloemendaal
Date: Monday April 2nd
Time: 11:00 - 16:00
Costs: free, but a voluntary contribution is appreciated